SHCF

SHCF´s styrelse:

Förbundsordförande: Hans Boman

Tfn: 070-5433338
E-mail: ordf.shcf@gmail.com

Vice Förbundsordförande: Una Modig

Förbundssekretareare: Malin Månsson

Tfn: 0733-405912

Kassör: Solveig Marklund

Tävlingsansvarig och ledamot: Lars Wicander

Ledamot: Torbjörn Ståleberg

Ledamot: Mike Berglund

Ledamot: Esbjörn Eriksson

Suppleant: Sabina Kleväng

Suppleant: Dessie Hedin

Register: Helena Burman